Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniu 16.03.2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Os. Curie-Skłodowskiej 4 w Chełmnie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.03.2017r.

 1. Przywitanie przybyłych członków – stwierdzenie kworum.
 2. Wybór  prowadzącego zebranie i protokolanta.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania.
 4. Przyjęcie przez głosowanie jawne porządku obrad zebrania.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2016r.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie przez głosowanie jawne przedstawionego sprawozdania merytorycznego.
 8. Informacja dotycząca finansów Stowarzyszenia w 2016r.
 9. Dyskusja.
 10. Przedstawienie planu działalności merytorycznej Stowarzyszenia na 2017r.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Ludzie – Ludziom w Chełmnie