Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniu 11.05.2017r. o godz. 16.30 w Restauracji “Relaks”, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 11.05.2017r.

 1. Przywitanie przybyłych członków – stwierdzenie kworum.
 2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania.
 4. Przyjęcie przez głosowanie jawne porządku obrad zebrania.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2016r.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie przez głosowanie jawne przedstawionego sprawozdania merytorycznego.
 8. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2016r.
 9. Opinia Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Przyjęcie przez głosowanie jawne przedstawionego sprawozdania finansowego (absolutorium za 2016r.)
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia

Ludzie – Ludziom w Chełmnie