Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie wraz z Gminą Miasto Chełmno i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmnie,  zaprasza na spotkania w  ramach „Profilaktycznych czwartków”.

„Profilaktyczne czwartki” mają na celu realizację działań profilaktycznych zaplanowanych przez powyższe instytucje, kierowanych do dzieci i młodzieży chełmińskiej w okresie wakacyjnym.

W ramach działań profilaktycznych instytucje oraz organizacje zaproponują uczestnikom szereg atrakcji, podkreślając przy tym alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Głównym celem tych działań jest modelowanie pozytywnych wzorców zachowań, które sprzyjają prowadzeniu zdrowego stylu życia wolnego od używek, ale także możliwość uzyskania pomocy z zakresu uzależnień, tak samych uczestników jak ich otoczenia .

W programie:  edukacyjne prezentacje na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia, warsztaty i ćwiczenia integracyjne, wymiana doświadczeń i dyskusje grupowe, gry i zabawy grupowe,  promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez min. możliwość obejrzenia spotu promocyjnego.

Głównym partnerem przedsięwzięcia jest

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Data Organizator Miejsce spotkania
03.08.2023r. Włocławski Batalion

Drogowo-Mostowy

Teren Jednostki Wojskowej w Chełmnie
10.08.2023r. Klub Sportowy „Chełminianka” Stadion Miejski w Chełmnie
17.08.2023r. Zastęp Rycerski Chełmno Osada Rycerska w Chełmnie
24.08.2023r. OSP Chełmno ul. Rybacka 4 w Chełmnie
31.08.2023r. Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie Teren nad Jeziorem Starogrodzkim – plaża