Zarząd Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom w Chełmnie zawiadamia, że w dniu 16 października 2017 roku o godz.16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne członków  Stowarzyszenia w świetlicy w Szkole nr 5 przy ulicy Dworcowej 20/22.

Temat spotkania: Informacja o bieżącej działalności i decyzjach Zarządu.

Zapraszamy!