Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 26.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze zweryfikowały i podsumowały rezultaty wcześniejszych zajęć warsztatowych. Następnie pracowały nad określeniem wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć oraz kryteriami wyboru operacji dla chełmińskiej LGD. Uczestnicy pracowali w dwóch zespołach i określali wskaźniki dla celów i przedsięwzięć w następujących obszarach:

  1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie zawierające wskaźniki oraz kryteria wyboru operacji w ramach LSR dla obszaru miasta Chełmna.

Wypracowane materiały są dostępne w biurze projektu lub przesyłane indywidualnie na adres e-mailowy.

Wszystkie uwagi prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)