Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 21.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze pracowały nad wyznaczeniem celów operacyjnych dla określonych wcześniej celów strategicznych miasta Chełmna. Uczestnicy pracowali w dwóch zespołach i wyznaczali cele operacyjne dla następujących celów strategicznych:

  1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie zawierające cele strategiczne i operacyjne dla obszaru miasta Chełmna (pobierz plik).

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)