Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 12.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze diagnozowały problemy w następujących obszarach:

  1. wykluczenie społeczne, pomoc społeczna, (pobierz plik)
  2. przedsiębiorczość, rynek pracy. (pobierz plik)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)