Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych przystępujemy do pozyskiwania środków z 1 % na cele statutowe naszego Stowarzyszenia. Pragniemy , aby Państwo wsparli naszą organizację w miarę swoich możliwości. Ważna jest dla nas każda , nawet najmniejsza kwota pieniędzy. W związku z tym serdecznie Państwa prosimy o zapoznanie się z krótkim sprawozdaniem z naszej działalności na terenie Chełmna i powiatu chełmińskiego w ciągu kilkunastu lat. Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom działa od 2001 roku. Zgodnie z celami statutowymi wykonujemy: “działalność w zakresie ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ,uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych.

Powyższe cele realizujemy poprzez instytucje zadaniowe  i grupy:

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
  • Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  • Klub Integracji Społecznej,
  • grupa ds. uzależnień,
  • grupa ds. bezrobocia,
  • grupa ds. Niepełnosprawności,
  • oraz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Stowarzyszenie jest także współorganizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto  Stowarzyszenie bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach tego zajmujemy się dystrybucją żywności dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Wspieramy osoby i rodziny najbardziej potrzebujące i w trudnej sytuacji życiowej.

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom jest autorem wielu projektów, inicjatyw obozów terapeutycznych skierowanych do dorosłych i dzieci (w tym autystycznych i z niepełnosprawnością intelektualną), organizatorem szkoleń i miejscem staży , robót publicznych dla osób bezrobotnych.

Zapraszamy Państwa do Biura w Szkole Specjalnej nr 5, ul. Dworcowa 20 w Chełmnie i do poznania strony internetowej www.ludzie-ludziom.org w celu uzyskania szczegółowych informacji o naszej działalności.

ZARZĄD  Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie