W zakładce WARSZTATY znajdują się materiały dotyczące problemów zdiagnozowanych w trakcie „Warsztatowego spotkania zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna”, które odbyło się 12.01.2016 r.

Kolejne spotkanie poświęcone analizie SWOT odbędzie się we wtorek 19 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dominikańskiej 35.