Harmonogram działań związanych z powołaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ludzie-Ludziom” w Chełmnie

DATA RODZAJ DZIAŁAŃ PODMIOT UWAGI
 wrzesień Propozycja Burmistrza skierowana do St. Ludzie-Ludziom o podjęcie się stworzenia lgd na bazie tego stowarzyszenia  Burmistrz
 wrzesień Zebranie konsultacyjne w St. Ludzie-Ludziom z członkami stowarzyszenia, działaczami zaprzyjaźnionego LGD, decyzja Zarządu o podjęciu się tworzenia lgd na bazie tego stowarzyszenia Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom Natychmiastowe podjęcie działań przygotowawczych – konsultacje nieformalne ze stowarzyszeniami i biznesem chełmińskim, zainteresowanie lgd
 wrzesień Uchwała Rady Miasta w sprawie lgd Rada Miasta
 01 październik Zatrudnienie pracownika w celu przygotowania wniosku o wsparcie przygotowawcze Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom Środki Stowarzyszenia
 6 i 10 październik Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w 2 szkoleniach specjalistycznych w przedmiocie lgd i LSR (lokalna strategia rozwoju) Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom
23 październik Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej, biznesu, burmistrza w sprawie przedyskutowania kolejnych kroków tworzenia lgd, ustalenie spotkania dla wszystkich zainteresowanych sektorów z terenu Gminy Miasta Chełmno , ustalenie sposobu informacji o spotkaniu – bip, okólnik dla stowarzyszeń, strona internetowa Miasta, ogłoszenie w Czasie Chełmna w dniu 30.11. Burmistrz, Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom
25 październik – 04.11 Wybór wykonawcy i opracowanie założeń strony internetowej na potrzeby tworzenia lgd Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom Środki Stowarzyszenia, strona zacznie działać do 04.11
26 październik Spotkanie informacyjno – konsultacyjne przedstawicieli Stowarzyszenia ludzie-Ludziom z Radnymi Miasta Chełmno Burmistrz, Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom Konsultacje dot. wymogów uchwały Rady Miasta ws. lgd, koniecznej do podjęcia w dniu 27.10. na potrzeby wniosku o wsparcie przygotowawcze
27 październik Podjęcie uchwały w sprawie lgd, zgodnie z ustaleniami z dnia 26.10. Rada Miasta Treść uchwały została uzgodniona z UM w Toruniu i jest obowiązkowa do złożenia wniosku o wsparcie przygotowawcze do dnia 13.11. – termin ostateczny
30 październik Ogłoszenie w Czasie Chełmna o spotkaniu – sektorów zainteresowanych lgd Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom Środki Miasta Chełmna
04 listopad Godz. 16.00, sala 102 UM w Chełmnie, spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych lgd – sektor biznesu, Gmina Miasta Chełmno, organizacje społeczne, mieszkańcy Chełmna, mieszkający, zameldowani, prowadzący działalność na terenie Gminy Miasta Chełmno – tylko! Burmistrz, Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom Przeprowadzenie ankiety nt. katalogu działań przyszłego lgd do wniosku o wsparcie – Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom
10 listopad Termin ukończenia wniosku o wsparcie wraz z opracowanym i wynikami ankiety Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom
13 listopad Złożenie wniosku w UM w Toruniu, zgodnie z procedurą konkursową Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom
Po 13 listopada do połowy grudnia – nie wiadomo kiedy będzie rozstrzygnięcie w UM w Toruniu Ustalenie terminów konsultacji wszystkich zainteresowanych lgd nt. statutu lgd – niezbędnego do rejestracji w KRS, (Walne Zebranie w Stow. L-L) Zebranie deklaracji członkowskich wstąpienia do Stowarzyszenia LGD, L-L. wszystkich zainteresowanych członkostwem w lgd., (walne LGD i wybór Rady) Burmistrz, Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom Wskazany pospiech i jak najszersza reprezentacja w celu natychmiastowego po ogłoszeniu wyników przez UM w Toruniu, zgłoszenia zmian i rejestracji statutu lgd na bazie Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom, poprzez zwołanie Walnego zebrania, wybór organów lgd, zgodnie z wymogami formalnymi lgd.
? – zależy to od UM w Toruniu Rozstrzygniecie konkursu – UM w Toruniu, W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia podpisanie umowy o wsparcie – utworzenia biura, stworzenia LSR – lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom, Burmistrz
Niezwłocznie do 29 lutego Utworzenie biura, ustalenie harmonogramu spotkań w celu opracowania LSR, akcja promocyjna, konsultacje, otrzymanie wpisu z do KRS powstałego LGD itd., złożenie opracowanej LSR do UM w Toruniu – postępowanie konkursowe Wskazany jak najszerszy i aktywny udział wszystkich sektorów , gdyż zapisy LSR określają bezpośrednio wydatkowanie pozyskiwanych środków!!!!!!!!!
Po 29 lutym zakończenie procedury wyboru LSR – tryb konkursowy UM w Toruniu i dalsze kroki w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w kierunku realizacji przez lgd LSR – regulaminy konkursowe, projekty itd.

Bardzo przepraszam za lapidarność i ewentualne usterki harmonogramu szczególnie od 13 listopada – niestety wszystko co po tej dacie jest w gestii UM w Toruniu – nie wiemy kiedy rozstrzygną wniosek o wsparcie przygotowawcze, dające zielone światło do dalszych działań.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji prawnych i praktycznych w przedmiocie LGD polecamy:

Podręcznik dla LGD, oraz Wskazówki do tworzenia statutu LGD, dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, oraz na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom