Karta projektu (DOC) Pobierz
Karta projektu (PDF) Pobierz
Formularz konsultacji społecznych (DOC) Pobierz
Formularz konsultacji społecznych (PDF) Pobierz
Problemy: wykluczenie społeczne, opieka społeczna (PDF) Pobierz
Problemy: przedsiębiorczość, rynek pracy (PDF) Pobierz
Analiza SWOT (PDF) Pobierz
Cele strategiczne i operacyjne (PDF) Pobierz
LGD Chełmno – diagnoza i SWOT (PDF) Pobierz
LGD Chełmno – cele (PDF) Pobierz
LGD Chełmno – budżet (PDF) Pobierz
Lokalna Strategia Rozwoju dla Gminy Miasta Chełmno (PDF) Pobierz