Przedstawiamy Państwu do konsultacji ROZDZIAŁ III. Lokalnej Strategii Rozwoju „DIAGNOZA- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI” wersję przyjętą przez zespół roboczy ds. LSR (pobierz plik PDF)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)