Category: Aktualnosci (page 2 of 2)

Ulotka LSR

Ulotka LSR-2 Czytaj dalej

Zmiana godzin pracy biura

Szanowni Państwo,

w związku ze spotkaniami warsztatowymi przeprowadzanymi w styczniu czas pracy biura zostanie skrócony w czwartki do godziny 15:30. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyżurującego pracownika – Pani Magdaleny Günther (tel: 726 707 525)

Karta projektu

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmno do 2020 roku prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonej karty projektu. Zebrane informacje na temat planowanych do realizacji przez Państwa projektów w ramach LSR pozwolą nam na zaplanowanie adekwatnych rozwiązań merytorycznych i finansowych.

Wypełnione karty projektu, można przesyłać drogą elektroniczną na adres kontaktu lub w formie papierowej złożyć w biurze projektu – Os. Skłodowskiej 4 w Chełmnie, we wtorki – w godz. 9.00 – 14.00, oraz czwartki w godz. 12.00 – 17.00 do dnia 31.01.2016r. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyżurującego pracownika – Pani Magdaleny Günther (tel: 726 707 525)

Pobierz kartę projektu

Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Mieszkańcy Chełmna

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmno do 2020 roku prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Chełmna. Zapraszamy również do udziału w spotkaniach, warsztatach i konsultacjach społecznych. Informacje można znaleźć na stronie www.ludzie-ludziom.org

Czytaj dalej

Dołącz do LGD Chełmno!

LGD Chelmno reklama

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Załącznik do Uchwały nr 5/2015

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Chełmno

z dnia 15 grudnia 2015 r.

STATUT

STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CHEŁMNO

Czytaj dalej

Zebranie Założycielskie Lokalnej Grupy Działania w Chełmnie

Zaproszenie do udziału w Zebraniu Założycielskim Lokalnej Grupy Działania w Chełmnie, przyjęły 74 osoby, reprezentujące z prawem głosu, firmy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców Chełmna.

Czytaj dalej

Zebranie Założycielskie – informacje dodatkowe

Uwaga!

W związku z planowanym na dzień 15.12.2015r., godz. 16.00, aula Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 6, Chełmno, zebraniem założycielskim Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, prosimy wszystkich zainteresowanych w nim udziałem o przygotowanie następujących informacji:

  • seria i numer dowodu osobistego,
  • numer PESEL.

Informacje te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia dokumentacji w celu rejestracji Stowarzyszenia LGD. Jednocześnie informujemy, że już od godz. 15.30 w miejscu zebrania czynne będzie biuro w celu płynnej rejestracji uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Roboczy

Zaproszenie na Zebranie Założycielskie LGD “Ludzie – Ludziom”

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 16.00 w Auli Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 6 w Chełmnie, odbędzie się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ludzie-Ludziom”. Bardzo serdecznie zapraszamy, przypominając o konieczności wypełnienia i złożenia deklaracji członkowskich, dostępnych na niniejszej stronie.

Druki deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia

Poniżej do pobrania druki deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ludzie-Ludziom”:

  1. Deklaracja osoby fizycznej
  2. Deklaracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
  3. Deklaracja osoby prawnej

Czytaj dalej

Zaproszenie na spotkanie dot. tworzenia LGD

gim1_thumb

Informuję że 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godzinie 16.00  w auli Gimnazjum Nr 1, przy ul. Szkolnej 6 w Chełmnie odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące tworzenia Lokalnej Grupy Działania w naszym mieście.

Czytaj dalej

Propozycja statutu LGD “Ludzie-Ludziom”

Propozycja niniejszego statutu uzyskała pozytywną opinię prawną w dniu 18.11.2015r., oraz Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkwskiego w Toruniu.

Czytaj dalej

Zakończenie prac nad wnioskiem o wsparcie

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że zespół roboczy zakończył prace nad wnioskiem o wsparcie przygotowawcze w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Wniosek został przesłany w przewidzianym w Regulaminie Konkursowym terminie do oceny formalnej i merytorycznej.

Badanie obszarów działania – ankieta dla mieszkańców

Badanie obszarów działania – wstępna ankieta dla mieszkańców terenu powstającej Lokalnej Grupy Działania, przeprowadzona na otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 04.11.2015r. dla mieszkańców Chełmna

Czytaj dalej

Newer posts

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.