Author: magdalena

Warsztat 28.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 28.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze po zweryfikowaniu określonych wcześniej wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć dla chełmińskiej LGD, zajmowały się identyfikacją grup docelowych Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiono zestawienie grup defaworyzowanych wynikające z ankiet wypełnionych przez mieszkańców Chełmna. Członkowie grupy roboczej i zainteresowani mieszkańcy pracowali w dwóch zespołach. W trakcie dyskusji starano się zidentyfikować grupy docelowe dla określonych wcześniej celów i przedsięwzięć w następujących obszarach:

 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
 2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowane na podstawie zebranych ankiet i prac zespołu roboczego zestawienie grup de faworyzowanych na obszarze Gminy Miasto Chełmno (pobierz plik PDF)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Warsztat 26.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 26.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze zweryfikowały i podsumowały rezultaty wcześniejszych zajęć warsztatowych. Następnie pracowały nad określeniem wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć oraz kryteriami wyboru operacji dla chełmińskiej LGD. Uczestnicy pracowali w dwóch zespołach i określali wskaźniki dla celów i przedsięwzięć w następujących obszarach:

 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
 2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie zawierające wskaźniki oraz kryteria wyboru operacji w ramach LSR dla obszaru miasta Chełmna.

Wypracowane materiały są dostępne w biurze projektu lub przesyłane indywidualnie na adres e-mailowy.

Wszystkie uwagi prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Diagnoza obszaru LSR

Przedstawiamy Państwu do konsultacji ROZDZIAŁ III. Lokalnej Strategii Rozwoju „DIAGNOZA- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI” wersję przyjętą przez zespół roboczy ds. LSR (pobierz plik PDF)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Prezentacje ze Spotkania konsultacyjno-informacyjnego

W zakładce do pobrania znajdują się prezentacje ze Spotkania konsultacyjno-informacyjnego z mieszkańcami Chełmna w ramach projektu „Działaj normalnie-czyli lokalnie!”, które odbyło się 2 lutego.

Zmiana pracy godzin biura

Z powodu choroby dyżur pracownika w biurze w dniu jutrzejszym (11.02.2016) zostaje odwołany. Na kolejnych dyżurach pracownikiem dyżurującym będzie pan Maciej Kowalski.

Warsztat 21.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 21.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze pracowały nad wyznaczeniem celów operacyjnych dla określonych wcześniej celów strategicznych miasta Chełmna. Uczestnicy pracowali w dwóch zespołach i wyznaczali cele operacyjne dla następujących celów strategicznych:

 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
 2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie zawierające cele strategiczne i operacyjne dla obszaru miasta Chełmna (pobierz plik).

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Warsztat 19.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 19.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze pracowały nad analizą SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń) miasta Chełmna w następujących obszarach:

 1. wykluczenie społeczne, pomoc społeczna,
 2. przedsiębiorczość, rynek pracy.

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie analizy SWOT dla miasta (pobierz plik)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Informacje o warsztatach

W zakładce WARSZTATY znajdują się materiały dotyczące problemów zdiagnozowanych w trakcie „Warsztatowego spotkania zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna”, które odbyło się 12.01.2016 r.

Kolejne spotkanie poświęcone analizie SWOT odbędzie się we wtorek 19 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dominikańskiej 35.

Ulotka LSR

Ulotka LSR-2 Czytaj dalej

Warsztat 12.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 12.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze diagnozowały problemy w następujących obszarach:

 1. wykluczenie społeczne, pomoc społeczna, (pobierz plik)
 2. przedsiębiorczość, rynek pracy. (pobierz plik)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Zmiana godzin pracy biura

Szanowni Państwo,

w związku ze spotkaniami warsztatowymi przeprowadzanymi w styczniu czas pracy biura zostanie skrócony w czwartki do godziny 15:30. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyżurującego pracownika – Pani Magdaleny Günther (tel: 726 707 525)

Karta projektu

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmno do 2020 roku prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonej karty projektu. Zebrane informacje na temat planowanych do realizacji przez Państwa projektów w ramach LSR pozwolą nam na zaplanowanie adekwatnych rozwiązań merytorycznych i finansowych.

Wypełnione karty projektu, można przesyłać drogą elektroniczną na adres kontaktu lub w formie papierowej złożyć w biurze projektu – Os. Skłodowskiej 4 w Chełmnie, we wtorki – w godz. 9.00 – 14.00, oraz czwartki w godz. 12.00 – 17.00 do dnia 31.01.2016r. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyżurującego pracownika – Pani Magdaleny Günther (tel: 726 707 525)

Pobierz kartę projektu

Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Mieszkańcy Chełmna

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmno do 2020 roku prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Chełmna. Zapraszamy również do udziału w spotkaniach, warsztatach i konsultacjach społecznych. Informacje można znaleźć na stronie www.ludzie-ludziom.org

Czytaj dalej

Dołącz do LGD Chełmno!

LGD Chelmno reklama

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Załącznik do Uchwały nr 5/2015

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Chełmno

z dnia 15 grudnia 2015 r.

STATUT

STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CHEŁMNO

Czytaj dalej

Zebranie Założycielskie Lokalnej Grupy Działania w Chełmnie

Zaproszenie do udziału w Zebraniu Założycielskim Lokalnej Grupy Działania w Chełmnie, przyjęły 74 osoby, reprezentujące z prawem głosu, firmy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców Chełmna.

Czytaj dalej

Zebranie Założycielskie – informacje dodatkowe

Uwaga!

W związku z planowanym na dzień 15.12.2015r., godz. 16.00, aula Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 6, Chełmno, zebraniem założycielskim Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, prosimy wszystkich zainteresowanych w nim udziałem o przygotowanie następujących informacji:

 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer PESEL.

Informacje te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia dokumentacji w celu rejestracji Stowarzyszenia LGD. Jednocześnie informujemy, że już od godz. 15.30 w miejscu zebrania czynne będzie biuro w celu płynnej rejestracji uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Roboczy

Zaproszenie na Zebranie Założycielskie LGD “Ludzie – Ludziom”

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 16.00 w Auli Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 6 w Chełmnie, odbędzie się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ludzie-Ludziom”. Bardzo serdecznie zapraszamy, przypominając o konieczności wypełnienia i złożenia deklaracji członkowskich, dostępnych na niniejszej stronie.

Druki deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia

Poniżej do pobrania druki deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ludzie-Ludziom”:

 1. Deklaracja osoby fizycznej
 2. Deklaracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 3. Deklaracja osoby prawnej

Czytaj dalej

Zaproszenie na spotkanie dot. tworzenia LGD

gim1_thumb

Informuję że 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godzinie 16.00  w auli Gimnazjum Nr 1, przy ul. Szkolnej 6 w Chełmnie odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące tworzenia Lokalnej Grupy Działania w naszym mieście.

Czytaj dalej

Propozycja statutu LGD “Ludzie-Ludziom”

Propozycja niniejszego statutu uzyskała pozytywną opinię prawną w dniu 18.11.2015r., oraz Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkwskiego w Toruniu.

Czytaj dalej

Zakończenie prac nad wnioskiem o wsparcie

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że zespół roboczy zakończył prace nad wnioskiem o wsparcie przygotowawcze w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Wniosek został przesłany w przewidzianym w Regulaminie Konkursowym terminie do oceny formalnej i merytorycznej.

Badanie obszarów działania – ankieta dla mieszkańców

Badanie obszarów działania – wstępna ankieta dla mieszkańców terenu powstającej Lokalnej Grupy Działania, przeprowadzona na otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 04.11.2015r. dla mieszkańców Chełmna

Czytaj dalej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.