Author: keprowski (page 3 of 3)

Ty też możesz pomóc! Liczy się każda złotówka!

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych przystępujemy do pozyskiwania środków z 1 % na cele statutowe naszego Stowarzyszenia. Pragniemy , aby Państwo wsparli naszą organizację w miarę swoich możliwości. Ważna jest dla nas każda , nawet najmniejsza kwota pieniędzy. W związku z tym serdecznie Państwa prosimy o zapoznanie się z krótkim sprawozdaniem z naszej działalności na terenie Chełmna i powiatu chełmińskiego w ciągu kilkunastu lat. Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom działa od 2001 roku. Zgodnie z celami statutowymi wykonujemy: “działalność w zakresie ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ,uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych.

Powyższe cele realizujemy poprzez instytucje zadaniowe  i grupy:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • Klub Integracji Społecznej,
 • grupa ds. uzależnień,
 • grupa ds. bezrobocia,
 • grupa ds. Niepełnosprawności,
 • oraz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Stowarzyszenie jest także współorganizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto  Stowarzyszenie bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach tego zajmujemy się dystrybucją żywności dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Wspieramy osoby i rodziny najbardziej potrzebujące i w trudnej sytuacji życiowej.

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom jest autorem wielu projektów, inicjatyw obozów terapeutycznych skierowanych do dorosłych i dzieci (w tym autystycznych i z niepełnosprawnością intelektualną), organizatorem szkoleń i miejscem staży , robót publicznych dla osób bezrobotnych.

Zapraszamy Państwa do Biura w Szkole Specjalnej nr 5, ul. Dworcowa 20 w Chełmnie i do poznania strony internetowej www.ludzie-ludziom.org w celu uzyskania szczegółowych informacji o naszej działalności.

ZARZĄD  Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Targi pracy “Strefa pracy”

Od szkolenia do zatrudnienia – YEI

Zawiadomienie o warsztatach

Bank Żywności w Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie informują, że dnia 21.11.2017r. w godz. 9:00 – 11:00 odbędzie się warsztat dot. zdrowego odżywiania.

Warsztaty przeznaczone są dla osób korzystających z pomocy żywnościowej otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, której dystrybucją zajmuję się Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom.

Miejsce spotkania:

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza UM Chełmno

ul. Kamionka 3

86-200 Chełmno

 

Więcej informacji można uzyskać u pracownika socjalnego lub kontaktując się z Bankiem Żywności w Grudziądzu tel. 600 309 222.

Projekt realizowany w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2017.

Spotkanie informacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom w Chełmnie zawiadamia, że w dniu 16 października 2017 roku o godz.16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne członków  Stowarzyszenia w świetlicy w Szkole nr 5 przy ulicy Dworcowej 20/22.

Temat spotkania: Informacja o bieżącej działalności i decyzjach Zarządu.

Zapraszamy!

Zmiana lokalizacji biura Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom uprzejmie informuje, że od dnia 02.10.2017r., nastąpiła zmiana lokalizacji biura Stowarzyszenia z Os. M. C. Skłodowskiej 4, na ul. Dworcową 20/22 w Chełmnie (Szkoła nr 5).

Informacja – Wydawanie żywności

 

STOWARZYSZENIE  LUDZIE-LUDZIOM informuje, że wydawanie żywności w ramach PROGRAMU POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 odbędzie się w magazynie przy ulicy Biskupiej 23 a w następujących dniach:

 • 28.09.2017 (czwartek) w godz. 8.30 – 16.00
 • 29.09.2017 (piątek) w godz. 8.00 – 15.00

Informacja – Pomoc Żywnościowa

 

Bank Żywności w Grudziądzu informuje, że na podstawie decyzji MRPIPS z dnia 13.09.2017 r. następuje zmiana Wytycznych do POPŻ Podprogram 2017.

Do zestawu rocznego zostają dodane dwa nowe produkty:

 1. Miód wielokwiatowy 0,4 l /osobę
 2. Kabanosy wieprzowe   0,36 kg /osobę

Zmiana numeru konta bankowego

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie, uprzejmie informuje o zmianie numeru konta Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałą z dnia 13.09.2017r.

I tak od dnia 14.09.2017r., obowiązujące konto Stowarzyszenia to:

Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie Placówka nr 223
39116022020000000333610553

Walne zebranie – 11.05.2017

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniu 11.05.2017r. o godz. 16.30 w Restauracji “Relaks”, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie

Czytaj dalej

Walne zebranie sprawozdawcze – 16.03.2017

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniu 16.03.2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Os. Curie-Skłodowskiej 4 w Chełmnie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Czytaj dalej

Zawiadomienie o warsztatach

logo-3-elementyjpg-1

Bank Żywności w Grudziądzu oraz MOPS w Chełmnie informują, że dnia 27.02.2017r. w godz. 9:30 – 11:30 odbędzie się warsztat dietetyczny pt. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Osoby biorące udział w warsztacie proszone są o dokonanie zapisu żywieniowego z 2-3 dni (np. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, produkty i napoje spożywane między posiłkami).

Warsztaty przeznaczone są dla osób korzystających z pomocy żywnościowej otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, której dystrybucją zajmuję się Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom.

Miejsce odbycia się spotkania:

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza UM Chełmno

Kamionka 3

86-200 Chełmno

Więcej informacji można uzyskać u pracownika socjalnego lub kontaktując się z Bankiem Żywności w Grudziądzu tel. 600 309 222.

Projekt realizowany w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2016.

bank

Informacja

logo-3-elementyjpg-1

Na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i Beneficjentów a dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanych z EFNP wprowadza się następujące zmiany od dnia 1.01.2017 roku:

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa – harmonogram

W chwili obecnej Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom jest w trakcie dystrybucji żywności w ramach POPŻ do miesiąca czerwca  2017 r.

W miesiącu listopadzie br. wydawanie żywności odbędzie się w magazynie OPL na  ul. Biskupiej 23a  w Chełmnie w dniach:

 • 24 listopada 2016 w godzinach 8.30 – 16.00
 • 25 listopada 2016 w godzinach 8.00 – 15.00
Newer posts

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.