Author: keprowski (page 2 of 2)

Walne zebranie – 11.05.2017

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniu 11.05.2017r. o godz. 16.30 w Restauracji “Relaks”, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie

Czytaj dalej

Walne zebranie sprawozdawcze – 16.03.2017

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniu 16.03.2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Os. Curie-Skłodowskiej 4 w Chełmnie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Czytaj dalej

Zawiadomienie o warsztatach

logo-3-elementyjpg-1

Bank Żywności w Grudziądzu oraz MOPS w Chełmnie informują, że dnia 27.02.2017r. w godz. 9:30 – 11:30 odbędzie się warsztat dietetyczny pt. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Osoby biorące udział w warsztacie proszone są o dokonanie zapisu żywieniowego z 2-3 dni (np. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, produkty i napoje spożywane między posiłkami).

Warsztaty przeznaczone są dla osób korzystających z pomocy żywnościowej otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, której dystrybucją zajmuję się Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom.

Miejsce odbycia się spotkania:

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza UM Chełmno

Kamionka 3

86-200 Chełmno

Więcej informacji można uzyskać u pracownika socjalnego lub kontaktując się z Bankiem Żywności w Grudziądzu tel. 600 309 222.

Projekt realizowany w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2016.

bank

Informacja

logo-3-elementyjpg-1

Na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i Beneficjentów a dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanych z EFNP wprowadza się następujące zmiany od dnia 1.01.2017 roku:

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa – harmonogram

W chwili obecnej Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom jest w trakcie dystrybucji żywności w ramach POPŻ do miesiąca czerwca  2017 r.

W miesiącu listopadzie br. wydawanie żywności odbędzie się w magazynie OPL na  ul. Biskupiej 23a  w Chełmnie w dniach:

  • 24 listopada 2016 w godzinach 8.30 – 16.00
  • 25 listopada 2016 w godzinach 8.00 – 15.00
Newer posts

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.