Month: Wrzesień 2021

Ankieta RLKS

Klub Młodzieżowy – “Nowe Horyzonty”

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom ogłasza nabór chętnych do projektu:

KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – młodzieży z problemem  niepełnosprawności z terenu objętego LSR.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w wieku 6/7 do 18 lat w zakresie społecznym oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości przez 13 uczestników projektu, mieszkańców miasta Chełmna poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

Warunki uczestnictwa:

  1. zamieszkiwanie na obszarze LGD Chełmno (miasto Chełmno)
  2. wiek od 6/7 do 18 roku życia (lub zakończenia realizacji obowiązku szkolnego)
  3. status osoby niepełnosprawnej

Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w projekcie można składać bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia (biurze projektu), w dniach od 13 do 17 września, w godzinach pracy biura od 9 do 13-tej.

W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, rekrutacja zostanie przedłużona do 24 września.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w biurze projektu – Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom  Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, pod nr Tel. 56 686 24 85

Projekt jest realizowany w okresie od 1.09.2021 r. do 30.06.2022 r.  ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Wydawanie żywności – Wrzesień

 

INFORMACJA

  STOWARZYSZENIE LUDZIE-LUDZIOM w CHEŁMNIE INFORMUJE, ŻE WYDAWANIE ŻYWNOŚCI NA PODSTAWIE SKIEROWAŃ Z MOPS-U W CHEŁMNIE, ODBĘDZIE SIĘ W MAGAZYNIE UL.BISKUPIA 23B W DNIACH:

  • 16.09.2021r. – CZWARTEK – 9.00-15.00
  • 17.09.2021r. – PIĄTEK – 9.00-15.00

 

UWAGA!!!

OSOBY CZEKAJĄCE NA SWOJĄ KOLEJ MUSZĄ ZACHOWAĆ POMIĘDZY SOBĄ ODSTĘP min. 2m!!!!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.